• TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  Phấn đấu trở thành Công ty đầu tư và sản xuất có uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với các hoạt động mũi nhọn như Sản xuất & Thương mại ngành sơn; Đầu tư tài chính & Bất động sản; Đào tạo & Phát triển nguồn nhân …
 • VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  VĂN HÓA DOANH NGHIỆP

  Nền tảng văn hóa doanh nghiệp của CƯỜNG PHÁT GROUP bao gồm "Cùng hợp tác, Cùng sáng tạo, Cùng sẻ chia". Tại CƯỜNG PHÁT GROUP, chúng tôi ý thức được sức mạnh của sự hợp tác; đề cao và khuyến khích sự sáng tạo và coi triết lý “Sống là để cho đi” như nền tảng để tạo dựng một xã hội văn minh, chân …
 • LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  LỊCH SỬ HÌNH THÀNH

  Nỗ lực không ngừng nghỉ để hướng tới mục tiêu gia tăng giá trị sống cho cộng đồng, dấu ấn của CƯỜNG PHÁT GROUP từng bước được thị trường và khách hàng ghi nhận thông qua những dự án chất lượng cao trong các lĩnh vực mà công ty đầu …
 • CƯỜNG PHÁT GROUP – 20 NĂM KHÁT VỌNG DẪN ĐẦU

Các công ty thành viên