TẦM NHÌN – SỨ MỆNH – GIÁ TRỊ CỐT LÕI

 TẦM NHÌN
CƯỜNG PHÁT GROUP, bằng khát vọng tiên phong và nỗ lực vượt bậc, phấn đấu trở thành Tập đoàn đầu tư và sản xuất có uy tín, đẳng cấp và chuyên nghiệp hàng đầu tại Việt Nam với các hoạt động mũi nhọn:
+  Sản xuất & Thương mại ngành sơn
+  Thi công công trình
+  Đầu tư tài chính & Bất động sản
+  Đào tạo & Phát triển nguồn nhân lực

 SỨ MỆNH
CƯỜNG PHÁT GROUP lựa chọn và theo đuổi sứ mệnh gia tăng giá trị lợi nhuận cho xã hội và cộng đồng
+  Đối với thị trường: 
Sản xuất và cho ra đời các sản phẩm sơn, vật liệu ngành xây dựng chất lượng có thương hiệu, chất lượng, an toàn, tiết kiệm năng lượng và thân thiện với môi trường. 
+  Đối với đối tác:  Mang lại lợi nhuận bền vững và liên tục tăng trưởng.
+  Đối với nhân viên: Xây dựng môi trường làm việc văn minh, chuyên nghiệp, nhân văn, tạo cảm hứng sáng tạo và cơ hội phát triển công bằng.
+  Đối với xã hội: 
Tạo ra nguồn nhân lực có chất lượng cao, mang lại nhiều việc làm, thu nhập cao cho người lao động. Đóng góp cho sự phát triển chung của xã hội.

 GIÁ TRỊ CỐT LÕI
+  TÍN
CƯỜNG PHÁT GROUP bảo vệ chữ Tín như bảo vệ danh dự của chính mình; Luôn chuẩn bị đầy đủ năng lực thực thi và nỗ lực hết mình để đảm bảo đúng cam kết; Tạo dựng niềm tin với mọi đối tác từ khách hàng, nhà cung cấp, đối tác, nhà đầu tư.
+  TÂM
CƯỜNG PHÁT GROUP đặt chữ Tâm làm nền tảng; Luôn tuân thủ pháp luật, duy trì đạo đức; Trung thực trong mọi hoạt động; Và lấy khách hàng làm trung tâm.

+  ĐẠO
CƯỜNG PHÁT GROUP 
điều chỉnh từng hành vi mang tính tự giác, tích cực, bền vững. Nâng cao chức năng giáo dục trong môi trường công ty, xã hội hóa, định hướng tới từng cá nhân. Tạo nên chức năng nhận thức từ nhận thức giá trị, đến từng hành vi đạo đức. Quá trình hướng nội và hướng ngoại, nhận thức đạo đức đem lại tri thức và ý thức.
+  TRÍ
CƯỜNG PHÁT GROUP coi sáng tạo là sức sống, là nền tảng và động lực của sự phát triển; Đề cao tinh thần dám nghĩ, dám làm, luôn tạo mọi điều kiện để mọi thành viên phát huy và nâng cao năng lực.
+  NHÂN
CƯỜNG PHÁT GROUP xây dựng các mối quan hệ với tinh thần nhân văn; Coi trọng người lao động như tài sản quý giá nhất của doanh nghiệp; Tạo dựng “ nhân hòa” trên cơ sở công bằng và nêu cao sức mạnh đoàn kết.

Các công ty thành viên